Volume 1 Number 4 (Oct. 2013)
Article# Article Title & Authors Page
58
El- H. Aglzim, M. Bin Jamaluddin, D. Chrenko, and A. Rouane
255
59
C. Y. Liu, L. H. Hu, and C. C. Sung
260
60
C. Nakagome, H. Ogawa, H. Shibasaki, R. Tanaka, K. Kawaguchi , and Y. Ishida
264
61
T. Ishibashi, K. Kawaguchi, H. Shibasaki, R. Tanaka, T. Murakami, and Y. Ishida
268
62
W. J. Hsiao
272
63
Bhed Bahadur Bista, Masahiko Takanohashi, Toyoo Takata, and Danda B. Rawat
276
64
N. L. Alchapar, E. N. Correa, and M. A. Cantón
281
65
B. Wahyudi, S. Soeparman, S. Wahyudi, and W. Denny
286
66
F. A. Halim, U. A. Hasran, M. S. Masdar, and S. K. Kamarudin
292
67
C. K. Lee and H. N. Lam
295
68
Frank Gunzer
300
69
Ismail Daut, Syafruddin Hasan, and Soib Taib
304
70
S. K. Khandualo, A. K. Barisal, and P. K. Hota
308
71
Muhammad Naswir, Susila Arita, Marsi, and Salni
313
72
M. A. Sulaiman, W. Z. Wan Yusoff, S. Pawi, and W. N. Wan Kamarudin
318
73
Adila Firdaus, Imran Ghani, and Nor Izzaty Mohd Yasin
322
74
Xianqin Luo, Yue Sheng Zhu, Yu Qing Zhong, and Yi Qin
327
75
Shang Yang, Sheng-Uei Guan, Wei Fan Li, and Lin Fan Zhao
331
76
Shu Juan Guo, Sheng-Uei Guan, Shang Yang, Wei Fan Li, Lin Fan Zhao, and Jing Hao Song
335
77
Guo Li, Huang Zhigang, and He Bai Zhou
339
78
Shang Yang, Sheng-Uei Guan, Shu Juan Guo, Lin Fan Zhao, Wei Fan Li, and Hong Xia Xue
342
Copyright © 2008-2022. Journal of Clean Energy Technologies. All rights reserved.
E-mail: jocet@ejournal.net