Volume 4 Number 6 (Nov. 2016)
Article# Article Title & Authors Page
318
Yunpeng Yao, Shen Xu, Shengli Lu, and Weifeng Sun
384
319
T. Kerdphol, K. Fuji, Y. Mitani, and Y. Qudaih
389
320
Jinfeng Li, Kai Jiang, Zhixin Wang, Xiaozhuo Xu, Liang Wang, and Chao Zhang
396
321
Yuan-Kang Wu, Zhou-Ting Lin, Tung-Ching Lee, Ting-Yen Hsieh, and Wei-Min Lin
401
322
Cuifen Bai, Fang Yang, and Yibin Zhang
408
323
M. Azzouzi, D. Popescu, and M. Bouchahdane
414
324
Manimel Wadu Saminda Roshan, Yasunori Mitani, Masayuki Watanabe, and Yaser Qudiah
420
325
Qingguo Xu, Hongbo Li, Guoqiang Hao, and Yefei Ding
424
326
Changyeop Lee, Sewon Kim, and Minjun Kwon
430
327
Jiang Fan, Toh Peng Seng, Goh Leag Hua, Leung Kin On, and Kelvin Loh
435
328
Rozina Steigmann, Nicoleta Iftimie, Adriana Savin, Roman Sturm
440
329
Tara Khayyamim, Khosrow Hajsadeghi and Abolghasem Zabihollah
444
330
Pei Y. Ong, Christina M. M. Chin, and Eng H. Yap
448
331
Ahmed E. Ghitas, A. Abulwfa and Yasser A. Abdel-Hadi
453
332
Behrang Chenari, João Dias Carrilho, Gustavo Botte, and Manuel Gameiro da Silva
457
333
Seyedeh Shiva Saadatian, Fausto Freire, and Nuno Simões
462
Copyright © 2008-2022. Journal of Clean Energy Technologies. All rights reserved.
E-mail: jocet@ejournal.net