Volume 5 Number 3 (May 2017)
Article# Article Title & Authors Page
365
Zhao Luo, Wei Gu, Song Gao, Zhihe Wang, and Yiyuan Tang
174
366
J. P. Zheng and V. Tiwari
183
367
Xiaoqing Yan and Xinting Huang
188
368
Prima Zuldian, Suneerat Fukuda, and M. Djoni Bustan
193
369
Cheng-Ting Hsu, Roman Korimara, Tsun-Jen Cheng, Lian-Jou Tsai, and Hung-Ming Huang
199
370
Zheng Zou, Hengxiang Gong, Jingshu Wang, and Shilie Xie
206
371
Jin Zong, Kai Bai, Bo Yuan, and Zhi Li
212
372
Jingshu Wang, Hengxiang Gong, and Zheng Zou
217
373
Manoj Dixit, S. C. Kaushik, and Akhilesh Arora
222
374
Jun-Sung Kim, Jin-Ho Shin, Young-Bae Park, and Hee-Jeong Park
228
375
Ahmed. A. Hossam-Eldin, Karim H. Youssef, and Kareem M. AboRas
236
376
Ken Nagasaka, Amin Amini, and Mohammad Mehdi Vaez Momeni
243
377
Sukanta Kumar Dash and Leena H. Wadibhasme
248
378
Hasan Aydogan, A. Engin Ozcelik, and Mustafa Acaroglu
254
379
Zhicheng Liu, Shaoyong Hu, Fabin Li, and Ming Jing
258
380
Xiaoqing Yan, Xinting Huang, and Shengyu Wu
263
Copyright © 2008-2022. Journal of Clean Energy Technologies. All rights reserved.
E-mail: jocet@ejournal.net