Volume 2 Number 1 (Jan. 2014)
Article# Article Title & Authors Page
79
Ridway Balaka, Aditya Rachman, and Jenny Delly
1
80
A. Syarifudin, M. S. Imanudin, A. S. Moerwanto, M. Yazid, and F. X. Suryadi
6
81
Hua Wang, Fengqiang Ji, Jing Qin, and Yiyi Zhou
9
82
Tezcan Un U. and Oduncu E.
15
83
Patcharin Racho and Pinitta Phalathip
18
84
Jayanta K. Biswas and Sukanta Rana
23
85
Soma Biswas, S. K. Goswami, and A. Chatterjee
28
86
Yunxia Zhao, Yan Cao, and Qin Zhong
34
87
Chiu-Hsuan Lee, Je-Lueng Shie, Ching-Yi Tsai, and Ching-Yuan Chang
38
88
Ting Zhang, Ning Xu, Longfei Guo, Yi Huang, and Yong Bai
43
89
Shu Pang, Yiyun Han, and Xiaodong Yuan
48
90
L. Timma, K. Sams, S. Valtere, J. Vilgerts, and D. Blumberga
51
91
Mauro D. Berni and Paulo C. Manduca
57
92
Nada Kh. M. A. Alrikabi
61
93
Yan-Fei Su, Chen-Xu Zhao, Long Xu, Huan-Ping Ye, and Heng Xu
65
94
Ninghui Guo and Lijun Qin
69
95
Weiliang Zhao, Lan Ding, Paul Cooper, and Pascal Perez
73
96
Zhangwei Li and Shoucai Su
80
97
Su Yanfei, Zhao Changqing, Zhao chenxu, Xu Long, and Xu Heng
84
98
Nampuraja Enose
88
99
Dung Nguyen, Hyungtaek Chang, Claudio Talarico, Anita Annamalai, He Zhou, and Janet M. Roveda
95
100
Jiang Wang and Leif Arne Ronningen
101
Copyright © 2008-2022. Journal of Clean Energy Technologies. All rights reserved.
E-mail: jocet@ejournal.net