Volume 6 Number 3 (May 2018)
Article# Article Title & Authors Page
458
Eduardo M. Viana, Miguel E. M. Udaeta, Luiz Claudio R. Galvão, and André Luiz V. Gimenes
188
459
M. Herndon
197
460
Guoxin He, Hongshui Lv, and Dongmei Yang
204
461
Wanli Wang, Guiling Wang, Chunlei Liu, and Vaiva Čypaitė
209
462
F. Alharbi Saif and M. T. Iqbal
213
463
Yulia A. Kononova and Zhang X. Ning
219
464
H. U. Choi, R. Fatkhur, C. H. Son, J. I. Yoon, Y. B. Kim, and K. H. Choi
223
465
A Young Nam, Jong Jun Park, Young Il Kim, and Kwang Seop Chung
227
466
Qiangqiang Liao, Peng Zhou, Zhiqin Wang, Youlang Zhang, and Jie Zhang
231
467
P. P. Rajesh, Md. T. Noori, and M. M. Ghangrekar
236
468
Na Li, Jun Long, Yi Zhao, Zhiping Tao, and Zhenyu Dai
242
469
Bao-Sheng Wang, Chen-Yao Liu, Kuo-Bin Liu, and Yuan-Chen Chien
246
470
Jagdish Prasad Sharma and H. Ravishankar Kamath
254
471
D. M. Li Kwok Cheong, T. Fernando, H. Iu, M. Reynolds, and J. Fletcher
258
472
Meng Xiang, Dongzhen Yu, Wenlin Wang, Jian Zuo, Yangwu Shen, and Xiaoqian Xie
263
Copyright © 2008-2022. Journal of Clean Energy Technologies. All rights reserved.
E-mail: jocet@ejournal.net